Slovnaft s.r.o.

účetní
sestavení plánu pro obíhání a schvalování účetních a ostatních dokumentů v elektronické podobě

2008 – 2011